Θεματική Ενότητα: Νέοι

Ο ρομαντισμός και η τάση προς το ιδεώδες κάνουν τη νεολαία να είναι ιδιαίτερα πρόθυμη για οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες που απαιτούν ένταση δυνάμεων, άθλο και ηρωισμό

Ι.Σ. Κον

Φωτογραφία της Anka Zhuravleva

Η ενότητα επιχειρεί να προσεγγίσει όψεις της νεότητας, μέσα από ποικίλες μορφές λόγου. Απαρτίζεται από πέντε υποενότητες, που φωτίζουν ιδιαίτερες πτυχές της εφηβικής και της νεανικής ηλικίας.

  • Πρώτη υποενότητα: ΕφηβείαΠροσεγγίζει το θέμα της ευαίσθητης αυτής ηλικίας και τις σχέσεις των εφήβων με τους μεγαλύτερους.
  • Δεύτερη υποενότητα: Εκπαίδευση. Αναφέρεται στις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση και στις συνθήκες επαγγελματικής αποκατάστασης των πτυχιούχων.
  • Τρίτη υποενότητα: Σχολικός εκφοβισμός. Ασχολείται με το φαινόμενο του εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου, το οποίο προβληματίζει όλους τους συντελεστές της σχολικής κοινότητας και όχι μόνο.  
  • Τέταρτη υποενότητα: Πολιτική κοινωνικοποίηση. Αναφέρεται στο ευαίσθητο θέμα της πολιτικής κοινωνικοποίησης των νέων και στους αγώνες τους για αλλαγές.
  • Πέμπτη υποενότητα: Μαθητικές δημιουργίες. Περιλαμβάνει ενδεικτικά παραδείγματα από δημιουργίες / δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν μαθητές σε διάφορους διαγωνισμούς και εκδηλώσεις και διακρίθηκαν.

Σε όλες τις υποενότητες υπάρχει ποικιλία ασκήσεων, εργαστήρια συναφή με την ενότητα και σενάρια διδασκαλίας και αξιοποίησης του υλικού.
Μέσα από την ενότητα δίνεται η ευκαιρία στον μαθητή να προβληματιστεί για θέματα που τον απασχολούν και είναι συχνά ο πρωταγωνιστής,
να αντιληφθεί το νόημα της εκπαίδευσης και να συνειδητοποιήσει τη σημασία του έντιμου και δίκαιου αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του και για τη βελτίωση της κοινωνίας.