Θεματική Ενότητα: Σιωπή

Η λέξη είναι μια ρωγμή στη σιωπή

Τζουζέπε Ουγκαρέτι

Katerina Bodrunova,  Silence (surrealism), 2014

Η ενότητα επιχειρεί να ανιχνεύσει τον ρόλο και τη σημασία της σιωπής σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, μέσα από ποικίλες μορφές λόγου. Σε κάθε μία από τις τέσσερις υποενότητες που περιλαμβάνονται φωτίζεται μια ιδιαίτερη πτυχή της σιωπής.

  • Πρώτη υποενότητα: Σιωπή και ανθρώπινες σχέσεις. Εστιάζει στη λειτουργία της σιωπής σε διάφορες σχέσεις (συγγενικές, φιλικές, ερωτικές, κοινωνικές, συμμετρικές, ασύμμετρες κ.ά.).
  • Δεύτερη υποενότητα: Σιωπή και πολιτική εξουσία. Πραγματεύεται το θέμα της επιβαλλόμενης σιωπής από τη λογοκρισία που ασκεί η εκάστοτε πολιτική εξουσία.
  • Τρίτη υποενότητα: Σιωπή και λογοτεχνία. Εξετάζεται το θέμα της σιωπής στη λογοτεχνία.
  • Τέταρτη υποενότητα: Σιωπή και άλλες τέχνες. Προσεγγίζει διάφορα έργα τέχνης που εκφράζουν με ποικίλους τρόπους  την εμπειρία της σιωπής.

Σε όλες τις υποενότητες υπάρχει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων, καθώς και εργαστήρια, θεατρικά και  κινηματογραφικά, με αυτή τη θεματική. Μέσα από αυτές τις υποενότητες, δίνεται η ευκαιρία στον μαθητή να  εξοικειωθεί με τη γλώσσα της σιωπής στις ποικίλες εκφάνσεις της και να προσεγγίσει αξίες που συνάδουν με την αντίσταση στην επιβαλλόμενη σιωπή, όπως είναι η αξία της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης.