[10 μαθήματα περί επιστήμης στην εποχή του κορωνοϊού] Β. Κιντή (Απόσπασμα 1)