Αγώνες επιχειρηματολογίας (λόγου και αντιλόγου)

Πρόταση για την οργάνωση αγώνων επιχειρηματολογίας μέσα στην τάξη

 • Ορισμός μιας ομάδας από 5-6 άτομα, της ομάδας του Λόγου, η οποία θα υποστηρίξει τη θέση (π.χ. πως η ύπαρξη σχολικής στολής επιδρά θετικά στη σχολική ζωή). Δεν θα είναι όλα τα άτομα ομιλητές, η ομάδα θα επιλέξει ποιοι θα αναλάβουν αυτό το ρόλο.
 • Ορισμός μιας ομάδας από 5-6 άτομα, της ομάδας του Αντίλογου, η οποία θα υποστηρίξει την αντίθετη θέση. Δεν θα είναι όλα τα άτομα ομιλητές, η ομάδα θα επιλέξει ποιοι θα αναλάβουν αυτόν το ρόλο.
 • Ορισμός χρονομέτρη για την τήρηση του χρόνου και της διαδικασίας
 •  Ορισμός της ομάδας των κριτών  (οι υπόλοιποι μαθητές).

Λόγος ( 5-6 άτομα )
Σας δίνονται 5 λεπτά να συγκεντρώσετε και να σημειώσετε τα επιχειρήματά σας. Από εσάς θα μιλήσουν μόνον οι 3.

Ειδικοί όροι διεξαγωγής

Έργο του Πρώτου ομιλητή είναι:

 1. Ορισμός του θέματος
 2. Γενική παρουσίαση της θέσης
 3. Διατύπωση επιχειρημάτων

 

(Χρόνος 2-3 λεπτά)

Έργο του Δεύτερου ομιλητή είναι:

 1. Αντίκρουση της επιχειρηματολογίας του πρώτου ομιλητή της αντίπαλης ομάδας
 2. Υποστήριξη του Λόγου με νέα, συμπληρωματικά ή εξειδικευμένα επιχειρήματα

(Χρόνος 2-3 λεπτά)

Έργο του Τρίτου ομιλητή είναι:

 1. Η τελική αντίκρουση της επιχειρηματολογίας του Αντίλογου
 2. Η συνοπτική ανακεφαλαίωση των επιχειρημάτων της ομάδας υπογραμμίζοντας τα κυριότερα σημεία της, χωρίς όμως να εισάγει επιχειρήματα που δίνουν νέες διαστάσεις στο θέμα.

(Χρόνος 1-2 λεπτά)

Αντίλογος ( 5-6 άτομα )
Σας δίνονται 5 λεπτά να συγκεντρώσετε και να σημειώσετε τα επιχειρήματά σας. Από εσάς θα μιλήσουν μόνον οι 3. Στόχος σας είναι να ανασκευάσετε τα επιχειρήματα της άλλης ομάδας.

Ειδικοί όροι διεξαγωγής

Έργο του Πρώτου ομιλητή είναι:

 1. Αποδοχή (ή απόρριψη) του ορισμού
 2. Γενική παρουσίαση της αντίθεσης
 3. Αντίκρουση των γενικών επιχειρημάτων του πρώτου ομιλητή της αντίπαλης ομάδας και /ή προβολή νέων.

(Χρόνος 2-3 λεπτά)

Έργο του Δεύτερου ομιλητή είναι:

 1. Αντίκρουση της επιχειρηματολογίας των ομιλητών της αντίπαλης ομάδας
 2. Υποστήριξη του Αντίλογου με νέα, συμπληρωματικά ή εξειδικευμένα επιχειρήματα 

(Χρόνος 2-3 λεπτά)

Έργο του Τρίτου ομιλητή είναι:

 1. Η τελική αντίκρουση της επιχειρηματολογίας του Λόγου.
 2. Η συνοπτική ανακεφαλαίωση των επιχειρημάτων της ομάδας υπογραμμίζοντας τα κυριότερα σημεία της, χωρίς όμως να εισάγει επιχειρήματα που δίνουν νέες διαστάσεις στο θέμα. Από ρητορικής άποψης τα νέα παραδείγματα λογίζονται ως νέα επιχειρήματα, συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται. 

(Χρόνος 1-2 λεπτά)

 • Υπεύθυνος για την τήρηση του χρόνου. Αφαιρεί τον λόγο από τους ομιλητές, που τον υπερβαίνουν.
 • Υποχρεωμένος να ειδοποιεί τους ομιλητές 1′ πριν εκπνεύσει ο χρόνος τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του πίνακα (ρουμπρίκα αξιολόγησης) βαθμολογήστε με άριστα το 5.

Ρουμπρίκα αξιολόγησης για τους κριτές
Επίδοση Βαθμολογία
Κριτήρια Χαμηλή
(β. 1)
Μέτρια
(β. 3)
Εξαιρετική
(β. 5)
Επιχειρήματα Λίγα ή φτωχά επιχειρήματα Αρκετά αλλά όχι σημαντικά ή λίγα, αν και σημαντικά επιχειρήματα Πολλά και ισχυρά επιχειρήματα
Παρουσίαση Άτονη, χωρίς χρήση εξωγλωσσικών-παραγλωσσικών στοιχείων, τρακ κτλ. Μέτρια εικόνα των ομιλητών Άριστος συνδυασμός καθαρού λόγου και εξωγλωσσικών-παραγλωσσικών στοιχείων
Διαχείριση χρόνου Ανεπιτυχής Παρέμβαση χρονομέτρη Αξιοποίηση όλου του χρόνου
Αποτελεσματικότητα Καθόλου πειστική παρουσίαση Αρκετά πειστική παρουσίαση Πολύ πειστική παρουσίαση
Σύνολο

 


 

Για τη διαμόρφωση της παραπάνω πρότασης λάβαμε υπόψη:

 1. http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/diagwnismoi/1021-kanones-diexagwghs-agwnes-epicheirhmatologias.html
 2. http://www.didedra.gr/archive/images/stories/Anews42/end_them.pdf
 3. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C121/40/241,1178/