Λογισμικά παρουσίασης

Κείμενα

 1. Δεν φορτώνουμε με μεγάλα και πυκνά κείμενα τις διαφάνειες. Προτιμούμε να κάνουμε περισσότερες διαφάνειες παρά μία με μικρά γράμματα,  που θα κουράσει τον αναγνώστη.
  Στις διαφάνειες παρουσιάζουμε μόνο τον σκελετό των κειμένων, τις λέξεις/φράσεις κλειδιά.
  Χρυσός κανόνας: Όχι περισσότερες από 7 γραμμές σε κάθε διαφάνεια
 2. Όπως σε κάθε κείμενο έτσι και σε ένα κείμενο παρουσίασης είναι απαραίτητη η οργάνωση σε ενότητες.
 3. Πραγματοποιούμε πάντα ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στην παρουσίασή μας. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δείχνουμε ότι σεβόμαστε το κοινό μας, αλλά και κερδίζουμε το σεβασμό του.
 4. Δεν ξεχνάμε ποτέ το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η παρουσίασή μας. Προσαρμόζουμε το ύφος, επιλέγουμε παραδείγματα που το ενδιαφέρουν.

Σχεδιασμός

 1. Αρχίζουμε γράφοντας το περιεχόμενο κάθε διαφάνειας και στο τέλος προσθέτουμε τα χρώματα και την κίνηση. «Πρώτα το μολύβι και ύστερα το πινέλο».
 2. Ζωντανεύουμε την παρουσίασή μας με χρώματα, κίνηση, ήχους, βίντεο κτλ. Ελκύουμε έτσι την προσοχή του θεατή. Πάντα όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το «μέτρο».
  Όσο απωθητική είναι μια διαφάνεια με μαύρα  γράμματα σε άσπρο φόντο, τόσο αποπροσανατολιστική είναι μια διαφάνεια γεμάτη πολλά χρώματα, εικόνες, ήχους, βίντεο. Οι θεατές δεν προσέχουν αυτά που λέει ο ομιλητής αλλά τα εφέ.
 3. Χρησιμοποιούμε την ίδια γραμματοσειρά σε όλες τις διαφάνειες.
  Προτιμούμε συνήθως τις απλές γραμματοσειρές. Καλλιτεχνικές μόνο σε τίτλους ή όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε κάτι. Επιλέγουμε ένα μέγεθος γραμματοσειράς το οποίο θα μπορεί να διαβάσει το κοινό από απόσταση.
  Χρυσός κανόνας: Συνήθως η ομορφιά κρύβεται στην απλότητα
 4. Εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα λογισμικά και χρησιμοποιούμε την αρίθμηση (ή μπούλετ).
 5. Εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα λογισμικά και εντάσσουμε στην παρουσίασή μας εικόνες. Προσέχουμε όμως:
 • να μη φορτώνουμε την παρουσίαση υπερβολικά με εικόνες
 • να μην παραμορφώνουμε τις εικόνες στην προσπάθειά μας να τις προσαρμόσουμε στις διαστάσεις της διαφάνειας
 1. Εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα λογισμικά και εντάσσουμε στην παρουσίασή μας γραφήματα, αν το κρίνουμε απαραίτητο. Προσέχουμε όμως:
 • να μην φορτώνουμε τη διαφάνεια με πολλά γραφήματα
 • κάτω από το γράφημα να παραθέτουμε σύντομο σχόλιο ή συμπέρασμα

Παρουσίαση

 1. Ποτέ δεν διαβάζουμε κατά λέξη αυτά που γράφουμε στη διαφάνεια.
  Οι διαφάνειες περιέχουν τον σκελετό της παρουσίασής μας. Τις λεπτομέρειες, τις επεξηγήσεις, τις διευκρινίσεις τις δίνουμε προφορικά.
 2. Μπορούμε, αν θέλουμε να κρατήσουμε χωριστά και να χρησιμοποιήσουμε σημειώσεις. Αρκετά λογισμικά παρέχουν τη δυνατότητα  (π.χ. Power Point 2007 -2010) να εμφανίζεται στην οθόνη του ομιλητή προεπισκόπηση της τρέχουσας διαφάνειας και σε μικρογραφίες οι προηγούμενες και οι επόμενες, ενώ σε μεγάλο μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι σημειώσεις της τρέχουσας διαφάνειας.
 3. Μιλάμε αργά και καθαρά, φροντίζοντας να επικοινωνούμε με το κοινό. Το κοινό πρέπει να έχει στραμμένη την προσοχή του κυρίως σε μας κι όχι στις διαφάνειες.
 4. Πριν την παρουσίαση κάνουμε πρόβα και χρονομετρούμε (στα περισσότερα λογισμικά υπάρχει ενσωματωμένο χρονόμετρο). Αν είναι να προσπερνάμε τις διαφάνειες κατά τη διάρκεια της παρουσίασης,  γιατί να τις φτιάξουμε; Κάτι τέτοιο, εξάλλου, δείχνει ότι έχουμε πρόβλημα διαχείρισης  του χρόνου, φανερώνει προχειρότητα κτλ.
 5. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μουσική, προσέχουμε να μην καλύπτει τη φωνή μας.  Η μουσική μπορεί να είναι δυνατή, όταν επιλέγουμε να μην μιλάμε παράλληλα.

Δικτυογραφία

Οδηγίες για τη δημιουργία παρουσιάσεων… Σπύρος Ζερβός,  Μάρκος Δενδρινός, ΤΕΙ Αθήνας (προσπελάστηκε στις 09/05/2016)

Οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης… Α. Κοντογιώργος,  Πανεπιστήμιο Πατρών (προσπελάστηκε στις 09/05/2016)

Οδηγός παρουσίασης, Π. Αναστασόπουλος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (προσπελάστηκε στις 09/05/2016)

Αθανασόπουλος-Παρουσιάσεις (προσπελάστηκε στις 09/05/2016)