Αποσπάσματα από το Άξιον Εστί του Οδ. Ελύτη: από τη Γένεση και τα Πάθη