[Πληροφορία, Γνώση, Θεωρία συνωμοσίας] (εικόνα) (Γ+Λ)