Στο συνέδριο του Σύμπαντος, Μιχάλης Σπέγγος (λογοτεχνικό κείμενο)