“Σημειώσεις από 4 μέρες στην Αγκαλιά με τους πρόσφυγες”