Προσωπική αφήγηση της Έφης: «Με τη ∆ανία γίναµε φίλοι αλλά δεν ερωτευτήκαµε», Έ.Γεωργίου