Η Αφισοκόλληση, Κ. Αδαλόγλου (λογοτεχνικό κείμενο)