Η ανατρεπτική σκηνοθεσία του έργου Όρνιθες από τον Κ.Κουν