Ανεξάρτητος κινηματογράφος στην Ελλάδα, Μ. Παπαματθαίου