Από την απόγνωση της προσφυγιάς στη δημιουργία, Εργαστήριο γραφής με θεατρικές τεχνικές