Αργώ, [Περιοδικό] Γ. Θεοτοκάς (λογοτεχνικό κείμενο)