Οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, άρθρο 6