Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, Εφαρμοσμένο σενάριο, Χ. Σκουμποπούλου