Η ελληνική εκπαίδευση και η χορεύτρια που γύριζε γύρω από τον εαυτό της,Σ. Κονδυλιά (άρθρο)