Εμιγκρέ. Ιστορίες ανθρώπων, Ε. Λόππα (λογοτεχνικό κείμενο)