Η ένατη τέχνη-μια ευπρόσιτη μορφή ψυχαγωγίας,Γ. Ιατρού