Το θέατρο για την ενδυνάμωση των καταπιεσμένων, Aug. Boal (συνέντευξη)