Επτά αρχές για την παιδεία του μέλλοντος, Θ. Κρητικός