Το φαινόμενο bullying και πώς να το αντιμετωπίσετε, Β. Γκουντσίδου