Γελοιογραφία χωρίς λόγια για τα σύγχρονα προβλήματα, Κ. Σχινά