Ποίηση και Μαθηματικά (εφαρμογή), Ε. Παπαδοπούλου και Α. Σκουρκέας