Η ιστορία του μπαλέτου – Η ιστορία του σύγχρονου χορού