Τα σύγχρονα ποιητικά και καλλιτεχνικά προβλήματα, Οδ. Ελύτης