Ο σταθμός μου «Η Αθήνα» Καλλιτεχνικό εργαστήρι για νέους μετανάστες