Κατάδυση στη λίμνη της ομορφιάς (θεατρικό εργαστήριο)