Η κοινωνία, η παιδεία και η τέχνη της μουσικής…,Θ. Δρίτσας