Κοσμικές ακτίνες, Κ. Παλαμάς (ποίημα – επιστημονικό κείμενο)