Κουλτούρες και φυλές των δρόμων της πόλης, blog Asteroid