Λίγες και μία νύχτες, Ι. Ζουργός (λογοτεχνικό κείμενο) (Γ+Λ)