Ένα λιθαράκι από όλους μας στην έρευνα, Τ. Καραϊσκάκη (άρθρο)