Μάθημα στο διάλειμμα του διαρκούς σκασιαρχείου, Ν. Πιπέρης