Διαδικτυακό Μάθημα A΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου: Πρόσωπο και καθρέφτης