Διαδικτυακό Μάθημα Β΄ Λυκείου: Μετάδοση πληροφοριών-ψευδείς ειδήσεις