[Μαθήματα περί επιστήμης στην εποχή του κορωνοϊού], Β. Κιντή (άρθρο, απόσπασμα 2)