Μαθήματα χορού κόντρα στη σχολική βία / Dancing to connect, Μ. Σιδηροπούλου