Με αφορμή ένα χάρτη, Ν. Κ. Σγουρού (λογοτεχνικό κείμενο)