Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Δραστηριότητες στη Λογοτεχνία β΄ γυμνασίου, European School Radio, Χ. Σκουμποπούλου