Ο μύθος της εφηβείας και η εφηβική μυθολογία από την αρχαιότητα ως σήμερα (2), Ε.Πολυζόπουλος