Μονόλογοι από τη Γάζα, κείμενα της Ιμάν Αούν και της Αµάνι Α Σοράφα