Το μουσικό υλικό και η τέχνη του να δίνεις μορφή,Γ. Καλοδίκη (άρθρο)