Ο εθνικισμός του εμβολίου και η οικουμενική πανδημία, Π. Μπουκάλας (άρθρο) (Λ)