Μήνυμα του Ρ. Λεπάζ για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2008