Μήνυμα της Α. Μνουσκίν για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2005