Η Παγκόσμια Συμμαχία για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση, Dan Baron Cohen