Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα, [Ο δάσκαλος 1], Μ. Λουντέμης (λογοτεχνικό κείμενο)