Παράδοση και φολκλόρ στον ελληνικό χορό, Πανδέκτης